Praktisch

Aanmelding

Je kunt je aanmelden per mail of via de onderstaande knop. We vermijden lange wachtlijsten en laten ruimte om mensen op korte termijn verder te helpen.
In een eerste gesprek buigen we ons over de reden van aanmelding en bespreken hoe we te werk kunnen gaan.
We eindigen altijd met een helder plan van aanpak , hoe complex je vraag ook is.

Kosten en vergoeding

Aangezien de kosten voor geestelijke gezondheidszorg zijn kosten die op eerste zicht ‘duur’ zijn, zoeken we met jou zoeken met jou de beste formule.
We hebben akkoorden met mutualiteiten voor tussenkomsten en voor advies kunt u ook gebruik maken van subsidies. We nemen dit graag met jou door tijdens onze kennismaking.

Afzeggen

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 48 uur en uiterlijk 2 werkdagen voor de afspraak kun je kosteloos afzeggen. Helaas zijn wij genoodzaakt om later of niet afgezegde afspraken in rekening te brengen.
We hebben begrip voor situaties van overmacht. Neem daarom zeker op tijd contact met ons op, mocht je de afspraak niet kunnen naleven .