Welkom bij Begeleiding & Advies

Wie zijn we, Wat doen we en Waarom

Begeleiding en advies is de naam die we kozen om ons aanbod voor te stellen.
We kiezen ervoor om het simpel te houden en klaar en helder te communiceren met jou, onze klant, onze patiënt, onze coachee.
We lieten ons ook inspireren door Carl Gustaf Jung die stelt dat overwinning nooit vanzelf komt, je moet er altijd iets voor doen.
We geloven echter dat mensen kunnen overwinnen door te reflecteren, stil te staan bij zichzelf en zicht te krijgen op wat hun belemmert om de stap naar verandering te kunnen zetten.
Dat is waar we als psycholoog, therapeut en coach op inzetten.

Twee professionals, elk vanuit hun eigen expertise, bundelen hun krachten in één gezamenlijk aanbod.
We bieden psychologische begeleiding, professionele coaching en advies op maat.

Begeleiding en advies

Coaching

 • Loopbaan coaching met cheques
 • Loopbaancoaching zonder cheques
 • Management en leiderschapscoaching
 • Studiekeuze begeleiding
Begeleiding en advies

Psychologische begeleiding

 • Zingevingsproblemen
 • Depressieve klachten
 • Moeizame communicatie
 • Onverwerkte gebeurtenissen
 • Autismespectrumstoornissen
Begeleiding en advies

Advies

 • Zelfstandige worden
 • Financiële zorgen
Begeleiding en advies

Bemiddeling op maat

 • Familiale conflicten
 • Conflicten op het werk

Coaching

Wat is coaching? Eenvoudig gesteld is coaching een effectieve manier om mensen, teams en organisaties, die een uitdaging hebben, vooruit te helpen.

Waar opleidingen en trainingen meestal gaan over het vergaren van specifieke kennis, is coaching dè manier om duurzaam effectief gedrag te ontwikkelen.

Dat gewenste effectieve gedrag kan zich voordoen op de werkplek, in je relatie met collega’s, in de privésfeer, maar evenzeer in de maatschappij waarin we leven.
Coaching is de meest persoonlijke vorm van leren. Een coaching traject is altijd op maat en volledig afgestemd op de individuele behoeften van een persoon.

Coaching is de weg die je aflegt om de doelstellingen die je vooropstelt te bereiken. Om die doelstellingen te bereiken, heeft de coach tal van tools en methodieken.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • Loopbaan coaching met cheques
 • Loopbaancoaching zonder cheques
 • Management en leiderschapscoaching
 • Studiekeuze begeleiding

Pyschologische begeleiding

Iedereen loopt wel eens vast. De aanleiding kan een individueel of een relationeel probleem zijn. Soms lukt het om zelf weer verder te komen maar soms is er professionele hulp nodig.

Psychologische begeleiding kan helpen wanneer je merkt dat je veerkracht onder druk komt te staan door ingrijpende gebeurtenissen op diverse vlakken bijvoorbeeld op het werk, in je relatie, in je gezin,…

Je kan bij één van ons terecht wanneer je je niet goed in je vel voelt, veel piekert, slaapproblemen ervaart,…

Bij specifieke werkgerelateerde problemen van het zoeken naar een job die bij je past tot re-integreren na een lange periode van afwezigheid, helpen wij je graag verder.
Gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut  zijn erop gericht je mentale weerbaarheid te vergroten en de klachten waar je tegen aan loopt op korte termijn weer hanteerbaar te maken.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • Onverwerkte gebeurtenissen
 • Autismespectrumstoornis
 • Laag zelfbeeld
 • Onzekerheid

Advies

Is begeleiding of coaching niet datgene wat je zoekt maar wil je een bepaald vraagstuk waarmee je worstelt, ontwarren dan is een adviesgesprek misschien iets voor jou.

Een adviesgepsrek kan een eenmalig gesprek zijn waarin je specifieke vragen beantwoord krijgt. Maar er kunnen ook meerdere gesprekken nodig zijn omdat het advies misschien verschillende stappen omvat.
Hoe dan ook is advies is gericht op het bereiken van doelstellingen en het wegwerken van bepaalde belemmeringen.

Ons advies is voornamelijk gericht op sociale vraagstukken. Meer details hierover vindt je onder ons aanbod.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • Mijn rechten als werknemer
 • Zelfstandige worden
 • Financiële zorgen
 • Echtscheiding
 • Moeizame communicatie in diverse situaties
 • Zingevingsproblemen
 • Werkgerelateerde stress

Bemiddeling

Iedereen heeft wel eens conflicten. Er zijn kleine conflicten en er zijn er grotere. De grotere hebben uiteraard meer impact op uw leven of uw werk.

Conflicten kunnen ontstaan daar waar mensen samenleven, samenwerken of samen een zaak leiden.

Dit ‘samen leiden’ dreigt uiteen te vallen omdat er onenigheden zijn die niet opgelost geraken.

Men spreekt ook wel eens van ‘koude’ conflicten, die sluimerend aanwezig zijn en je wakker houden. Naast koude conflicten zijn er ook ‘warme’ of openlijke en luide conflicten. Deze ondermijnen zeker jouw welzijn en jouw productiviteit.

Soms geraak je er alleen uit, maar soms ook niet.

Een gesprek met een bemiddelaar kan jou helpen om meer zicht te krijgen op waar het echt om gaat.

Wat is de kern van het probleem, waar loopt het echt op vast en waarom geraken we er niet uit?

Wij kunnen je hierin bijstaan. We kunnen dit doen met jou alleen of met de verschillende partijen.

Praktisch

Aanmelding

Je kunt je aanmelden per mail of via de onderstaande knop. We vermijden lange wachtlijsten en laten ruimte om mensen op korte termijn verder te helpen.
In een eerste gesprek buigen we ons over de reden van aanmelding en bespreken hoe we te werk kunnen gaan.
We eindigen altijd met een helder plan van aanpak , hoe complex je vraag ook is.

Kosten en vergoeding

Aangezien de kosten voor geestelijke gezondheidszorg zijn kosten die op eerste zicht ‘duur’ zijn, zoeken we met jou zoeken met jou de beste formule.
We hebben akkoorden met mutualiteiten voor tussenkomsten en voor advies kunt u ook gebruik maken van subsidies. We nemen dit graag met jou door tijdens onze kennismaking.

Afzeggen

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 48 uur en uiterlijk 2 werkdagen voor de afspraak kun je kosteloos afzeggen. Helaas zijn wij genoodzaakt om later of niet afgezegde afspraken in rekening te brengen.
We hebben begrip voor situaties van overmacht. Neem daarom zeker op tijd contact met ons op, mocht je de afspraak niet kunnen naleven .